Achtergrond

Ernstig overgewicht bij jongeren wordt in Nederland behandeld door gecombineerde leefstijlinterventies die zich focussen op voeding, beweging en gedrag. Drie op de vier jongeren met ernstig overgewicht heeft geen succes bij deze behandeling. Voor deze groep jongeren met ernstig overgewicht was tot nu toe geen andere standaardbehandeling beschikbaar in Nederland.  

De standaardbehandeling van volwassenen met ernstig overgewicht is een maagverkleining (bariatrische chirurgie). Er zijn verschillende soorten maagverkleiningen. De Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) en de Gastric Sleeve (SG) worden het meest uitgevoerd. Beide operaties laten bij volwassen in wetenschappelijk onderzoek goede resultaten zien ten aanzien van gewichtsverlies, verbetering van bijkomende ziekten (ziekten die samenhangen met het ernstig overgewicht, zoals suikerziekte en hoge bloeddruk) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd al maagverkleiningen (SG en RYGB) uitgevoerd bij jongeren met ernstig overgewicht. Deze jongeren behalen net zo veel gewichtsverlies als volwassen. Daarnaast lijken de ziekten die samenhangen met het ernstig overgewicht bij jongeren beter te genezen. Ook zie je een verbeterde kwaliteit van leven, een toename in sociale contacten en betere prestaties op school. Het doel van deze studie is om maagverkleiningen beschikbaar te maken in Nederland, om te onderzoeken of ze effectief zijn en of ze veilig kunnen worden uitgevoerd.

Indicatie

Maagverkleiningen bij jongeren worden alleen uitgevoerd in onderzoeksverband en pas als een uitgebreid conservatief traject niet heeft geholpen.