Inclusie en exclusie criteria

Voordat de adolescent mogelijk in aanmerking komt voor de studie wordt deze eerst besproken in een regionaal multidisciplinair behandelteam van een obesitas expertisecentrum (stap 1.). Bij stap 1 wordt bepaald of de adolescent alle relevante interventies al heeft geprobeerd, of de interventies niet effectief zijn gebleken en of de adolescent gemotiveerd is om deel te nemen aan een langdurige leefstijlbegeleiding. Nadien wordt de adolescent anoniem besproken in het nationaal platform (stap 2.). Bij stap 2. beoordeelt het nationaal platform of aan alle negen standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is voldaan en of het proces om tot dit standpunt te komen zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Als de adolescent stap 1 en 2 heeft doorlopen wordt er informed consent aan de adolescent gevraagd voor deelname aan de studie in één van de deelnemende centra. Na de informed consent procedure wordt er door een multidisciplinair team geëvalueerd of de adolescent geschikt is voor bariatrische chirurgie (stap 3.). Dit is een zorgvuldige procedure waarin de verschillende disciplines op basis van gesprekken en onderzoek de inschatting van geschiktheid voor bariatrische chirurgie maken.

Inclusiecriteria

 • Minimale deelname van 12 maanden aan een leefstijlinterventieprogramma;
 • Leeftijd 13 t/m 17 jaar;
 • Tanner stadium ≥ IV;
 • Ernstig obesitas volgens de IFSO criteria voor bariatrische chirurgie (gecorrigeerd voor de IOTF criteria):
  • BMI ≥ 35 kg/m2 met tenminste één van de volgende co-morbiditeiten: DM II, ernstige hypertensie door obesitas, ernstig OSAS, ernstige psychosociale morbiditeit, leverfibrose
  • BMI ≥ 40 kg/m2 met de volgende co-morbiditeiten: verhoogd nuchter glucose, verminderde glucose tolerantie, dyslipidemie, steatohepatitis, panniculitis, veneuze stase, urine incontinentie, gewichtsgerelateerde klachten, benigne intracraniële hypertensie, belemmering van het dagelijks leven en belemmering van de beweging door obesitas;
 • Consensus in het multidisciplinaire kinderobesitas team over een sterk gemotiveerde deelname van de deelnemer aan het leefstijlinterventieprogramma tot nu toe en in de toekomst na bariatrische chirurgie;
 • Consensus in het multidisciplinaire kinderobesitas team over de diagnose van het niet succesvol reageren op de leefstijlinterventie nu en in de nabije toekomst.

Exclusiecriteria

 • Niet in staat om toestemming te geven
 • Niet kunnen lezen of begrijpen van PIF en vragenlijsten
 • Secundaire obesitas (obesitas veroorzaakt door een medische aandoening zoals bijv. niet behandelde hypothyreodie)
 • Bekende syndromen (bijv. Prader Willie)
 • Onderontwikkeling van het skelet (Tanner stadium ≤ III), pre-menarche, botleeftijd van < 15 jaar bij jongens
 • Verslaving (alcohol, drugs of medicijnen)
 • Eerdere bariatrische/maag chirurgie
 • Niet gecontroleerde psychiatrische aandoeningen
 • Inflammatory Bowel Disease (IBD)
 • Geen toestemming van ouders (13 – 15 jarigen)