Achtergrondinformatie

In de afgelopen 30 jaar is de prevalentie van obesitas bij kinderen en adolescenten enorm toegenomen. Parallel aan deze stijging ziet men ook een verschuiving in het ontstaan van obesitas geassocieerde ziekten naar de kinderleeftijd. Een voorbeeld hiervan is type ll diabetes mellitus, waarvan bekend is dat deze ziekte op jonge leeftijd een agressiever verloop heeft, waarbij behandelingen sneller falen en er dus eerder behoefte is aan insuline therapie.

De huidige behandeling voor kinderen en adolescenten met ernstig obesitas in Nederland zijn multidisciplinaire leefstijlinterventies. Een organisatie die dit programma/deze behandeling aanbiedt is COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare), gelokaliseerd in Maastricht. Zij hebben laten zien dat de behandeling net zo effectief is in kinderen met overgewicht als in kinderen met obesitas [1]. Echter, heeft 3 op de 4 adolescenten met ernstig obesitas geen baat bij deze behandeling en voor deze groep is momenteel geen alternatieve standaard behandeling beschikbaar in Nederland [2].

Internationaal is er de laatste jaren een duidelijke toename te zien in het aantal bariatrische ingrepen dat wordt uitgevoerd bij adolescenten. Een aantal jaren geleden zijn twee grote studies verschenen betreffende deze groep. De AMOS-studie uit Zweden laat zien dat adolescenten vijf jaar na de operatie vergelijkbare resultaten behalen ten aanzien van gewichtsverlies na een Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) in vergelijking met volwassenen na een RYGB. Daarnaast laten adolescenten zelfs hogere percentages zien wat betreft de remissie van comorbiditeiten [3]. De Teen-LABS studie uit Amerika liet vergelijkbare resultaten zien ten aanzien van gewichtsverlies en remissie van comorbiditeiten na een RYGB of een Gastric Sleeve (SG) [4]. Beide studies laten ook zien dat er een positieve invloed is op de kwaliteit van leven, de schoolprestaties en de sociale contacten van deze patiëntgroep.

Voor de groep adolescenten die niet reageren op een leefstijlinterventie zou bariatrische chirurgie een mogelijke behandeling kunnen zijn. Echter, is in Nederland bariatrische chirurgie alleen nog maar mogelijk in studieverband. Daarom is het doel van deze studie om bariatrische chirurgie inclusief het zorgpad hieromheen te implementeren voor adolescenten met ernstig overgewicht in Nederland. Ook wordt er gekeken of deze behandelmogelijkheid veilig, haalbaar en effectief is.

Referenties:

  1. Rijks JM, Plat J, Mensink RP, Dorenbos E, Buurman WA, Vreugdenhil ACE. Children With Morbid Obesity Benefit Equally as Children With Overweight and Obesity From an Ongoing Care Program. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Sep;100(9):3572-80.
  2. van de Pas KGH, Lubrecht JW, Hesselink ML, Winkens B, van Dielen FMH, Vreugdenhil ACE. The Effect of a Multidisciplinary Lifestyle Intervention on Health Parameters in Children versus Adolescents with Severe Obesity. 2022; 14(9):1795.
  3. Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E, Flodmark CE, Dahlgren J, Bruze G, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Mar;5(3):174-183.
  4. Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM, Michalsky MP, Helmrath MA, Brandt ML, et al. Weight Loss and Health Status 3 Years after Bariatric Surgery in Adolescents. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374(2):113-23.