Methode

Methode

De TEEN-BEST is een multicenter prospectieve cohort studie. In totaal worden er 150 adolescenten gedurende 5 jaar geïncludeerd. Alle patiënten worden tot minimaal vijf jaar na de operatie opgevolgd.

Het prospectieve cohort zal worden vergeleken met een historisch cohort van adolescenten in een multidisciplinaire leefstijlinterventie (COACH, MUMC+), om zo de effecten van bariatrische chirurgie met de conservatieve behandeling te kunnen vergelijken.

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaat

  • Percentage adolescenten gepresenteerd aan het nationaal platform dat 20% totaal gewichtsverlies (TWL) bereikt 1 jaar na de operatie;
  • Incidentie van complicaties en bijkomende chirurgische interventies gedurende 5 jaar follow-up.

Secundaire uitkomstmaten

  • Aantal afspraken per discipline (diëtist, psycholoog etc.) en follow-up percentage;
  • Patiënttevredenheid en tevredenheid van de leden van het multidisciplinaire team;
  • Ervaren organisatie van de zorg;
  • Gewichtsverlies;
  • Obesitas gerelateerde comorbiditeiten en cardiometabole risicofactoren;
  • Botdichtheid;
  • Kwaliteit van leven, psychosociale gezondheid en schoolprestaties;
  • Lichaamssamenstelling.

Flowchart

Kinderartsen die denken dat adolescenten die zij onder behandeling hebben mogelijk in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie kunnen deze doorverwijzen naar het obesitas expertisecentrum bij hun in de buurt.