Achtergrond

Morbide obesitas (ernstig overgewicht) bij jongeren wordt in Nederland behandeld door wat je eet en hoeveel je beweegt aan te passen (leefstijlinterventie¬programma). 1 op de 4 jongeren heeft geen succes bij deze behandeling. Voor deze groep jongeren met ernstig overgewicht was tot nu toe geen andere standaardbehandeling beschikbaar in Nederland.

De standaardbehandeling van volwassenen met ernstig overgewicht is een maagverkleining (bariatrische chirurgie). Er zijn verschillende soorten maagverkleiningen. De Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) en de Gastric Sleeve (SG) worden het meest uitgevoerd. Beide operaties laten bij volwassen in wetenschappelijk onderzoek goede resultaten zien ten aanzien van gewichtsverlies, verbetering van bijkomende ziekten (ziekten die samenhangen met het ernstig overgewicht, zoals suikerziekte en hoge bloeddruk) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd al maagverkleiningen (SG en RYGB) uitgevoerd bij jongeren met ernstig overgewicht. Deze jongeren behalen evenveel gewichtsverlies als volwassen. Daarnaast lijken de ziekten die samenhangen met het ernstig overgewicht bij jongeren beter te genezen. Ook zie je een verbeterde kwaliteit van leven, betere sociale contacten en betere prestaties op school. We weten alleen niet welk van deze twee maagverkleiningen het best is bij jongeren met ernstig overgewicht

Indicatie

Maagverkleiningen bij jongeren worden alleen uitgevoerd in onderzoeksverband en pas als een uitgebreid conservatief traject niet heeft geholpen.